Dismiss header content

Personvernpolicy

HOS GANNI ER VI SVÆRT OPPMERKSOMME PÅ BEHOVET FOR HENSIKTSMESSIG BESKYTTELSE OG FORSVARLIG BEHANDLING AV ALLE PERSONLIGE OPPLYSNINGER SOM VI MOTTAR, OG VI PRIORITERER DATASIKKERHET OG FORTROLIGHET HØYT. GJELDENDE PERSONVERNPOLITIKK FASTLEGGER KLARE RETNINGSLINJER FOR GANNIS MÅTE Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PÅ, OG VI OPPDATERER LØPENDE VÅR PERSONVERNERKLÆRING I OVERENSSTEMMELSE MED INTERNE PROSESSER OG GJELDENDE LOV.


GANNI SIKRER FULL FORTROLIGHET I FORBINDELSE MED DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER. VI ER ANSVARLIGE FOR PERSONOPPLYSNINGER OPPLYST VIA WWW.GANNI.COM (“HJEMMESIDEN”), OG DIN PERSONLIGE INFORMASJON ER KUN TILGJENGELIG FOR DE SOM TRENGER INFORMASJONEN FOR Å UTFØRE DET TILTENKTE BEHANDLINGSFORMÅLET.


DU KAN NÅR SOM HELST KONTAKTE CUSTOMER SERVICE OG FÅ EN KOPI AV DE PERSONLIGE OPPLYSNINGENE VI HAR OM DEG. I TILLEGG KAN DU ALLTID BE OSS OM Å RETTE FEILINFORMASJON, SLETTE ELLER KLAGE PÅ ELLER BEGRENSE BEHANDLINGEN AV INFORMASJONEN DIN. HVIS DU HAR SPØRSMÅL ANGÅENDE BEHANDLING AV DINE OPPLYSNINGER, ER DU OGSÅ VELKOMMEN TIL Å KONTAKTE OSS.


I DET FØLGENDE BLIR DET GJORT REDE FOR HVORDAN VI BRUKER DE PERSONLIGE OPPLYSNINGENE SOM DU ETTERLATER OG/ELLER OPPGIR NÅR DU BESØKER HJEMMESIDEN VÅR, SAMT NÅR DU BRUKER DE FORSKJELLIGE TJENESTENE PÅ HJEMMESIDEN.

Hjemmesiden drives og eies av:


GANNI A/S

Bremerholm 4

1069 København K

Danmark


CVR-nr.. 21664731


Kontakt oss

Email: legal@ganni.dk

GANNI samler inn opplysninger om deg når du aktivt taster inn opplysninger på www.GANNI.com, melder deg på at modta GANNI-oppdateringer, foretar en bestilling, deltar i konkurranser og/eller deltar i andre aktiviteter på Hjemmesiden. Personopplysningene du selv oppgir og som vi samler inn kan for eksempel inkludere navn, e-postadresse, privatadresse, telefonnummer og lignende identifikasjonsinformasjon, informasjon om nettkjøp og annen saksrelatert informasjon som informasjon som du oppgir når du er i kontakt med vår kundeservice. I tillegg samles det inn informasjon om din navigering på Nettsiden, som inkluderer bl.a. informasjon om din IP-adresse, informasjon om nettleseren din, informasjonskapselidentifikatorer og informasjon om hvilke undersider du besøker og hvor lenge besøket ditt på Nettstedet varer.


Innsamling av personopplysningene dine skjer i et eller flere av nedenstående tilfeller:

 • Når du kjøper varer online på Hjemmesiden
 • Når du melder deg på at motta GANNI-oppdateringer
 • Når du oppretter en kundekonto på Hjemmesiden
 • Når du deltar i en av GANNIs konkurranser


Det fremgår alltid i forbindelse med avgivelse av opplysninger, hvorvidt avgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gjennomføringen av den ønskede handlingen, for eksempel gjennomføring av en handel i Hjemmesiden. Selv om du bruker e-postadressen i mer enn ét av ovenstående tilfeller, blir opplysningene dine samlet og registrert bare på ét sted. Dermed kan opplysningene dine gjenbrukes når du handler hos oss, og samtidig unngår du å motta det samme markedsføringsmaterialet fra GANNI flere ganger.

Når du velger å motta GANNI World-oppdateringer og oppgir din e-post og/eller telefonnummer, gir du GANNI ditt samtykke til å samle inn og behandle din personlige informasjon, med det formål å gi oppdateringer om våre produkter, tjenester og arrangementer. Når vi sender deg GANNI-oppdateringer vil vi bruke de mest aktuelle kanalene som er tilgjengelige, f.eks. e-post, telefon eller meldingstjenester, men vi vil kun kontakte deg på kanalen(e) som er inkludert i ditt samtykke. Videre, etter ditt samtykke, vil vi bruke personalisering og personlige tilbud via de samtykkende kanalene for å gi deg en skreddersydd markedsføringsopplevelse. Du vil til enhver tid kunne administrere dine personlige data og markedsføringspreferanser og melde deg av noen eller alle GANNI-oppdateringer og/eller kommunikasjonskanaler. Kun GANNI vil motta og ha tilgang til din personlige informasjon.

 

Du kan når som helst velge bort å motta oppdateringer (som vil bety å trekke tilbake samtykket ditt hvis du har gitt samtykke), (se "Avslutt abonnement på GANNI-oppdateringer" nedenfor).

Hvis du er registrert for å motta GANNI-oppdateringer knyttet til våre produkter, tjenester og arrangementer, og du ikke lenger ønsker å motta disse, kan du be om at vi endrer dine preferanser. Du kan gjøre det enten som angitt i den aktuelle kommunikasjonen, f.eks. ved å bruke avmeldingslenken som er inkludert på alle e-postoppdateringer, eller ved å kontakte vår kundeservice (customerservice@ganni.com). GANNI vil slutte å sende oppdateringer som du velger bort (eller trekke tilbake ditt samtykke, der det er aktuelt) innen en rimelig periode (som kreves av gjeldende lov) og i alle fall innen 28 dager etter mottak av forespørselen din, for å gi tilstrekkelig tid for at endringen skal administreres.


Hvis du velger bort å motta GANNI-oppdateringer knyttet til våre produkter, tjenester og arrangementer, kan vi fortsatt sende deg ikke-markedsføringskommunikasjon som e-post eller relevant telefonkommunikasjon om kontoen din eller kjøp du har foretatt, og/eller e-post eller relevant telefonkommunikasjon å be om og svare på tilbakemelding knyttet til GANNI. Vi vil kun bruke kontaktinformasjonen din der det er tillatt i samsvar med gjeldende lover.

Når du oppretter en GANNI-konto på Hjemmesiden, er formålet med å samle inn informasjonen din å opprette en GANNI-konto for deg, hvor du kan få tilgang til ordrehistorikken din, se sporingskoblinger og gå raskere gjennom kassen. Når du velger å opprette en GANNI-konto, gir du GANNI ditt samtykke til å samle inn, lagre og behandle din personlige informasjon for å oppfylle ovennevnte formål.


I tilfelle du ikke lenger ønsker å ha en GANNI-konto og dermed ønsker å trekke ditt samtykke, skal du kontakte vår kundeservice.

Personopplysninger samles inn og brukes til følgende formål på Hjemmesiden:

 • Gjennomføring av ordre
 • Påmelding til at motta GANNI-oppdateringer
 • Administrasjon av brukerkonto / profil
 • Oversikt over kjøpshistorikk
 • Deltakelse i konkurranser eller andre begivenheter
 • Utsendelse av annet markedsføringsmateriale, herunder invitasjoner til begivenheter og tildeling av verdikoder
 • Innsamling og evaluering av forbrukeranmeldelser
 • Statistikk og analyse av trafikken på Hjemmesiden
 • Øvrige markedsføringstiltak, inkludert e-postpåminnelser om produkter som er igjen i handlekurven


Vi gjør oppmerksom på at bruk av personopplysningene dine til utsendelse av markedsføringsmateriale kun finner sted dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke, med mindre loven gir mulighet for at vi kan kontakte deg uten at du avgir ditt samtykke først.


GANNI fører statistikk over hvilke områder av Hjemmesiden som brukerne våre besøker samt hvilke produkter som er brukerens foretrukne. Disse dataene inneholder ikke personopplysninger. Ved hjelp av de innsamlede data oppnås kjennskap til hvordan brukerne bruker Hjemmesiden, og denne informasjonen brukes også til å forbedre Hjemmesiden. Vi kan ikke se hvilke nettsteder du har besøkt før du går til Hjemmesiden, eller hvilke nettsteder du besøker når du forlater Hjemmesiden. Vi selger ikke eller på annen måte gir videre informasjon om våre brukeres bruk og navigering på Hjemmesiden, og vi selger eller gir ikke videre dine kjøpsinformasjoner til tredjepart.

Dine personopplysninger er kun tilgjengelige for de som trenger informasjonen for å utføre det tiltenkte behandlingsformålet. I den grad det er nødvendig, kan personopplysningene dine bli delt mellom selskaper i GANNI-konsernet, med leverandører og underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere) som utfører visse oppgaver på våre vegne samt med uavhengige tredjeparter. I tillegg kan vi også, under visse omstendigheter og i samsvar med loven, utlevere personopplysninger til tredjeparter, inkludert offentlige myndigheter eller politiet, hvis utlevering er nødvendig for å (i) etterforske mulige lovbrudd, (ii) identifisere, kontakte eller saksøke en person , som kan være i strid med en avtale de har med oss, (iii) undersøke sikkerhetsbrudd eller samarbeide med offentlige myndigheter i en juridisk sak eller (iv) beskytte rettighetene våre, sikkerheten eller eiendommene våre, inkludert svindelforebygging. For eksempel kan opplysninger gis videre til politiet ved mistanke om kredittkortsvindel.


Vi forbeholder oss retten til å overføre personopplysninger som vi har om deg ved restrukturering eller helt eller delvis salg av GANNI. En overføring i slik forbindelse vil skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger. UTLEVERING TIL ANDRE DATABEHANDLERE Personopplysningene dine overlates til GANNIs samarbeidspartnere som leverer ytelser på GANNIs vegne, f.eks. i forbindelse med betaling av din bestilling og sendelse av GANNI updates. Disse samarbeidspartnerne behandler personopplysningene kun på vegne av GANNIs og i overensstemmelse med GANNIs instruks.


I tilfelle omstrukturering eller helt eller delvis salg av GANNI vil en eventuell videregivelse i en slik forbindelse skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.

Dine personopplysninger lagres generelt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EU / EØS"), men kan også i noen tilfeller overføres til og brukes av våre partnere i et tredjeland utenfor EU / EØS. I disse tilfellene vil GANNI alltid sikre at dine overførte personopplysninger behandles og sikres på et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Når vi overfører personopplysninger fra EU/EØS til et tredjeland som ikke er godkjent av EU-kommisjonen som et sikkert land for en slik overføring (vedtak om tilstrekkelig beskyttelsesnivå), vil vi anvende standard kontraktsbestemmelser for å sikre et tilsvarende beskyttelsesnivå som gitt innenfor EU/EØS eller annet gyldig rettslig grunnlag for overføringen.

GANNI kan ikke samle inn, behandle, bruke, lagre osv. personopplysninger uten et juridisk grunnlag i EUs generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”). Rettsgrunnlaget kan være basert på ditt samtykke, kan være nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt, juridisk forpliktelse eller vår legitime interesse som selskap.


Vi behandler personopplysninger kun for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser eller for å bevare våre overordnede legitime interesser. Våre legitime interesser er gjennomføringen av vårt forretningsformål.

I den grad vi innhenter samtykke fra den registrerte for behandling av personopplysninger, fungerer GDPR artikkel 6 (1) (a) som rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.


Ved behandling av personopplysninger som kreves for å utføre en kontrakt som avtaleparten er den registrerte av, tjener GDPR artikkel 6 (1) (b) som rettslig grunnlag. Dette gjelder også behandlingsoperasjoner som er nødvendige for å gjennomføre prekontraktuelle tiltak.


I den grad behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle et lovkrav som vårt selskap er underlagt, fungerer GDPR artikkel 6 (1) (c) som rettslig grunnlag.


I tilfelle vitale interesser til den registrerte eller en annen fysisk person gjør behandling av personopplysninger nødvendig, tjener GDPR artikkel 6 (1) (d) som rettslig grunnlag.


Hvis behandling er nødvendig for å beskytte en legitim interesse til vårt selskap eller til en tredjepart og interessene ikke overstyrer interessene, grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte av den førstnevnte interessen, GDPR artikkel 6 (1) (f) fungerer som rettslig grunnlag for behandlingen.

Vi sletter personopplysningene dine når vi ikke lenger har behov for å behandle dem for å oppfylle et eller flere av de formålene som fremgår ovenfor (se avsnitt om Bruk av personopplysninger). Opplysningene kan dog behandles og oppbevares lenger i anonymisert form.

Vi bruker informasjonskapsler for å undersøke hvordan nettstedet vårt brukes og for å forenkle og forbedre besøket ditt. Videre bruker vi funksjonelle informasjonskapsler for å utføre bestillinger i vår nettbutikk og annonsering. Vi bruker de funksjonelle informasjonskapslene for å sikre at nettbutikken vår fungerer etter hensikten, som inkluderer å kunne legge varer i handlekurven og gjennomføre en transaksjon.


Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner her.

Du har til enhver tid rett til å få innsikt i de opplysningene om deg som vi behandler, dog med visse lovbestemte unntakelser. Du har også rett til å gjøre innsigelse mot innsamling og mot videre behandling av dine personlige opplysninger. I tillegg har du også rett til å få korrigert, slettet eller blokkert dine personlige opplysninger etter reglene omkring dette. Du har dessuten rett til å få utlevert de opplysningene om deg selv som du har gitt til oss, og til å få transmittert disse opplysninger til en annen dataansvarlig.


Hvis du ønsker at vi oppdaterer, endrer eller sletter personlige opplysninger som vi har registrert om deg, ønsker å få adgang til de personopplysninger som behandles om deg eller hvis du har spørsmål om ovenstående retningslinjer, kan du kontakt oss.


Du kan også skrive til oss på følgende adresse:


GANNI A/S

Bremerholm 4

1069 København K

Denmark

Du kan til enhver tid tilbakekalle samtykker som du har avgitt. Deretter sletter vi opplysningene dine, med mindre vi kan fortsette behandlingen og/eller oppbevaringen på annet juridisk grunnlag. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, kan du kontakte oss.

Vi har implementert sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at våre interne prosedyrer lever opp til våre høye sikkerhetspolitiske standarder. Vi bestreber oss derfor på best mulige måte å beskytte kvaliteten og integriteten til dine personlige opplysninger.

Hjemmesiden kan inneholde lenker til andre nettsider eller til integrerte nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet til andre selskapers nettsider eller deres praksis i forbindelse med innsamling av personlige opplysninger. Når du besøker andre nettsider oppfordres du til å lese nettsideeierens policy når det gjelder beskyttelse av personlige opplysninger samt annen relevante policy.

Hvis du ønsker å klage over behandlingen av dine personlige opplysninger, kan du kontakte oss via e-post, telefon eller brev som oppgitt ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej, 35, 2500 Valby, Danmark.

SIST OPPDATERT: 12. SEPTEMBER 2023.