Personvernpolicy

Hos GANNI er vi svært oppmerksomme på behovet for hensiktsmessig beskyttelse og forsvarlig behandling av alle personlige opplysninger som vi mottar, og vi prioriterer datasikkerhet og fortrolighet høyt. Gjeldende personvernpolitikk fastlegger klare retningslinjer for GANNIs måte å behandle personopplysninger på, og vi oppdaterer løpende vår policy i overensstemmelse med interne prosesser og gjeldende lov.

GANNI sikrer full fortrolighet i forbindelse med dine personlige opplysninger. Vi er ansvarlige for personopplysninger opplyst via www.GANNI.com, og vi gir kun opplysningene dine til tredjemann i forbindelse med den tjenesten vi skal levere til deg.

I det følgende blir det gjort rede for hvordan vi bruker de personlige opplysningene som du etterlater og/eller oppgir når du besøker hjemmesiden vår, samt når du bruker de forskjellige tjenestene på hjemmesiden vår

Dataansvarlig og kontaktopplysninger

Denne hjemmeside drives og eies av:

GANNI A/S
Frederiksholms Kanal 4b
1220 Copenhagen K
Denmark

CVR-nr.. 21664731

Tel.: +45 33324457 (Åbent mandag til fredag fra 10-17)
E-post: legal@ganni.dk

Innsamlig av opplysninger

GANNI samler inn opplysninger om deg når du aktivt taster inn opplysninger på www.GANNI.com, melder deg på nyhetsbrevet, foretar en bestilling, deltar i konkurranser og/eller deltar i andre aktiviteter på hjemmesiden, og du blir alltid informert i forbindelse med innsamling av personlige opplysninger om deg. De personopplysningene som vi samler inn kan for eksempel omfatte navnet ditt, e-postadressen din, privatadressen din, telefonnummeret ditt og lignende identifikasjonsopplysninger, opplysninger om et nettkjøp og om din navigasjon på hjemmesiden.

Det fremgår alltid i forbindelse med avgivelse av opplysninger, hvorvidt avgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gjennomføringen av den ønskede handlingen, for eksempel gjennomføring av en handel i nettbutikken vår.

Innsamling av personopplysningene dine skjer i et eller flere av nedenstående tilfeller:
 • Når du kjøper varer online på www.GANNI.com
 • Når du melder deg på GANNIs nyhetsbrev
 • Når du oppretter en kundekonto på www.GANNI.com
 • Når du deltar i en av GANNIs konkurranser
Selv om du bruker e-postadressen i mer enn ét av ovenstående tilfeller, blir opplysningene dine samlet og registrert bare på ét sted. Dermed kan opplysningene dine f.eks. gjenbrukes når du handler hos oss, og samtidig unngår du å motta det samme markedsføringsmaterialet fra GANNI flere ganger.

Nyhetsbrev registrering

Ved å skrive inn opplysningene dine og melde deg på nyhetsbrevet, gir du GANNI samtykke til å samle inn og behandle dine personlige opplysninger for å kunne sende deg nyhetsbrevet vårt. Det er bare GANNI som mottar og har tilgang til dine opplysninger, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Du kan lese mer om rettighetene dine i vår personvernpolicy.

Opprettelse av GANNI konto

Når du oppretter en konto hos GANNI, behandles dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende personvernlov. Dette betyr at din personlige informasjon behandles konfidensielt. Hensikten med å registrere informasjonen er å opprette en GANNI-konto for deg så du kan få tilgang til bestillingsloggen din, se sporingslenker og få sjekket ut raskere. Ved å fylle ut skjemaet og opprette en konto, samtykker du i GANNI registrerer, lagrer og bruker dine personlige opplysninger.

Du kan når som helst kontakte oss på legal@ganni.com og få en kopi av de personlige opplysningene vi har om deg. I tillegg kan du alltid be oss om å rette feilinformasjon, slette eller klage på eller begrense behandlingen av informasjonen din. Hvis du har spørsmål angående behandling av dine opplysninger, er du også velkommen til å kontakte oss på ovennevnte e-postadresse eller per telefon +45 33 32 44 57. Hvis du ønsker å slette hele GANNI-kontoen, kan du alltid skrive en e-post til customerservice@ganni.com og be om at kontoen din slettes.

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av informasjonen din, vennligst kontakt Datatilsynet.

Bruk av personopplysninger

Personopplysninger samles inn og brukes til følgende formål:
 • Gjennomføring av ordre i nettbutikken vår
 • Påmelding nyhetsbrev
 • Administrasjon av brukerkonto / profil
 • Deltakelse i konkurranser eller andre events
 • Utsendelse av annet markedsføringsmateriale, herunder invitasjoner til events og tildeling av verdikoder
 • Innsamling og evaluering av forbrukeranmeldelser
 • Oversikt over kjøpshistorikk
 • Statistikk og analyse av trafikken på www.GANNI.com
 • Øvrige markedsføringstiltak
Vi gjør oppmerksom på at bruk av personopplysningene dine til utsendelse av markedsføringsmateriale kun finner sted dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke, med mindre loven gir mulighet for at vi kan kontakte deg uten at du avgir ditt samtykke først.

GANNI fører statistikk over hvilke områder av hjemmesiden som brukerne våre besøker samt hvilke produkter som er brukerens foretrukne. Disse dataene inneholder ikke personopplysninger. Ved hjelp av de innsamlede data oppnås kjennskap til hvordan brukerne bruker hjemmesiden. Denne informasjonen brukes til å forbedre hjemmesiden. Vi kan se hvor du kommer fra eller hvor du surfer til på Internett når du forlater siden vår. Vi selger ikke eller på annen måte gir videre informasjon om våre brukeres bruk og navigering på hjemmesiden vår, og vi selger eller gir ikke videre dine kjøpsinformasjoner til tredjepart.

Videregivelse til andre dataansvarlige

Personopplysningene dine gis ikke videre til en tredjepart uten din tillatelse. Det kan dog under visse omstendigheter og i henhold til lovgivningen være nødvendig å videregi opplysninger til offentlige myndigheter eller politiet. For eksempel kan opplysninger videregis til politiet dersom det er mistanke om kredittkortsvindel.

Utlevering til andre databehandlere

Opplysninger i forbindelse med vareleveranse overlates til det fraktfirmaet GANNI bruker. Dine personopplysninger overlates også til GANNIs samarbeidspartnere som leverer ytelser på GANNIs vegne, f.eks. i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev. Disse samarbeidspartnerne behandler personopplysningene kun på vegne av GANNIs og i overensstemmelse med GANNIs instruks.

I tilfelle omstrukturering eller helt eller delvis salg av virksomheten vil en eventuell videregivelse i en slik forbindelse skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.

Overføring til tredjeland

Personopplysningene dine overføres til USA, da GANNI benytter seg av tjenesteytelser fra Salesforce som har tiltrådt det såkalte EU-U.S Privacy Shield Framework. Kommisjonen har truffet en avgjørelse om at beskyttelsesnivået er tilstrekkelig i USA når virksomhetene har tiltrådt Privacy Shield Framework. For mere information omkring Privacy Shield Framework se den officielle hjemmeside.

Slettning av personopplysninger

Vi sletter personopplysningene dine når vi ikke lenger har behov for å behandle dem for å oppfylle et eller flere av de formålene som fremgår ovenfor i pkt. 4 (bruk av personopplysninger). Opplysningene kan dog behandles og oppbevares lenger i anonymisert form.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på hjemmesiden vår. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i vår Informasjonskapselpolicy, som du kan finde her.

Sikkerhet

Vi har implementert sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at våre interne prosedyrer lever opp til våre høye sikkerhetspolitiske standarder. Vi bestreber oss derfor på best mulige måte å beskytte kvaliteten og integriteten til dine personlige opplysninger.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å få innsikt i de opplysningene om deg som vi behandler, dog med visse lovbestemte unntakelser. Du har også rett til å gjøre innsigelse mot innsamling og mot videre behandling av dine personlige opplysninger. I tillegg har du også rett til å få korrigert, slettet eller blokkert dine personlige opplysninger etter reglene omkring dette. Du har dessuten rett til å få utlevert de opplysningene om deg selv som du har gitt til oss, og til å få transmittert disse opplysninger til en annen dataansvarlig.

Tilbakekalling av samtykke

Du kan til enhver tid tilbakekalle eventuelle samtykker som har avgitt. Deretter sletter vi opplysningene dine, med mindre vi kan fortsette behandlingen på annet grunnlag. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, kan du kontakte oss på customerservice@ganni.com eller + 45 3332 4457 alle hverdager mellom kl. 10-17.

Lenker til andre nettsider m.m.

Hjemmesiden vår kan inneholde lenker til andre nettsider eller til integrerte nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet til andre selskapers nettsider eller deres praksis i forbindelse med innsamling av personlige opplysninger. Når du besøker andre nettsider oppfordres du til å lese nettsideeierens policy når det gjelder beskyttelse av personlige opplysninger samt annen relevante policy.

Endringer og sletting av opplysninger m.m.

Hvis du ønsker at vi oppdaterer, endrer eller sletter personlige opplysninger som vi har registrert om deg, ønsker å få adgang til de personopplysninger som behandles om deg eller hvis du har spørsmål om ovenstående retningslinjer, kan du henvende deg til oss på customerservice@ganni.dk eller + 45 33 32 44 57 alle hverdager mellom kl. 10-17..

Du kan også skrive til oss på følgende adresse:
GANNI A/S
Frederiksholms Kanal 4B
1220 Copenhagen K
Denmark

Klagerett

Hvis du ønsker å klage over behandlingen av dine personlige opplysninger, kan du kontakte oss via e-post, telefon eller brev som oppgitt ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.