Job

Karriär på GANNI

Position Department Location
 

Dina rättigheter

När du skickar in en ansökan till GANNI behandlas dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Det innebär att din information behandlas konfidentiellt. Dessutom använder GANNI endast dina personuppgifter i samband med rekrytering och dina personuppgifter kommer aldrig att lämnas ut.
Du kan när som helst kontakta oss på legal@ganni.com och få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Du kan också alltid be oss korrigera felaktig information, radera, göra invändningar mot eller begränsa behandlingen av din information. Om du har några frågor angående behandlingen av din information är du välkommen att kontakta oss på ovanstående e-postadress eller per telefon på +45 33 32 44 57.
Om du vill klaga på behandlingen av din information ska du kontakta danska Datatillsynet.