SUSTAINABILITY

CSR

GANNI and CSR

Hos GANNI ønsker vi ikke bare å endre moteindustrien. Vi vil gjøre det vi kan for å endre verden også.

Som en del av arbeidet vårt for en grønnere økonomi og et sterkere miljøvern har vi utviklet en strategi innen CSR (corporate social responsibility). Strategien er et resultat av samarbeidet vårt med et anerkjent internasjonalt konsulentfirma.

Implementeringen av strategien vil sikre at vi driver virksomheten vår på en bærekraftig og samfunnsansvarlig måte. Målet vårt er at den bærekraftige metoden skal bli en integrert del av den daglige driften i GANNI, som naturlig reflekteres i hvert produkt som presenteres i butikkene våre.

Langvarig forretningsforbindelse med produksjonspartnerne våre er av stor betydning for oss. Dette er partnere som deler målet om en kontinuerlig reduksjon av miljøavtrykket vårt. Dette er med på å sikre den ideelle måten å implementere CSR-strategien på. Fokuset vårt er først og fremst å forbedre de bærekraftige handlingene våre i produksjonsprosessen, enten det gjelder å eliminere kjemiske stoffer i produksjonen eller å redusere energiforbruket og CO2-utslippet.

Videre tar vi sikte på å utvikle produkter som varer lenge i garderoben din, og på vaskelappen i produktene våre anbefaler vi alltid den mest miljøvennlige måten å behandle plagget ditt på.

GANNI forplikter seg til å bruke CO2-handel og offsetting og er stolt av å ha blitt tildelt 'Climate Certicate 2018'